Програма за провеждане на тренинг-обучения по психология за тенисисти

Ново Bitmap изображение 222

Център за психично и социално израстване – Варна организира и провежда еднодневни ежемесечни семинари с поетапно отработване на следните теми:
Първи семинар:
-Индивидуални оценка на психическото състояние и подготовка на тенисиста -Набелязване на проблемите и планиране на насоки за решаването им -Практически упражнения.
Втори семинар:
-Индивидуална проверка и консултация по поставените задачи, постигнати успехи и проблеми при отработване на практическите упражнения. -Опредеяне на цели – целеполагане и постигане на целите.
-Практически упражнения
Трети семинар:
-Проверка на постигнатите резултати.
-Оценка на нивото на възбудимост.
-Практически упражнения за повишаване или намаляване на възбудимостта преди,по време и след мач
-Проверка на увереността в собствените сили
-Практически упражнения за повишаване нивото на увереност и самочувствие на корта
Обръщаме внимание на всички,проявяващи интерес,че броят на местата в групата е ограничен с цел запазване качеството на работата и нуждата от отделяне на достатъчно време за всеки състезател
Програмата е разработена до края на 2014г. Допълнително ще бъде сведена информация за продължаването на програмата през 2015г