Промоционални консултации

Ново Bitmap изображение (4)В процеса на работа се оказа,че голяма част от хората имат желание и нужда да се консултират с мен,но разстоянието и забързаното ежедневие не им позволява да го направят.Това ме провокира да предложа алтернативен вариант- “Консултация по телефона” на промоционална цена. Консултациите ще бъдат ежедневни в часовете от 11-12часа, с продължителност 30 мин и цена от 15лв,преведени предварително по сметка в Пощенска банка.

ТЕЛЕФОННИЯТ РАЗГОВОР ЗА ВАС ЩЕ БЪДЕ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТЕН ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ СТАЦИОНАРЕН ИЛИ МОБИЛЕН. ЗА КОНСУЛТАЦИИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ЦЕНАТА Е 20€,РАЗГОВОРА Е В SKYPE ИЛИ VYBER(НУЖНА Е ДОБРА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА) ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.
Предварителното записване по телефона е задължително!!! Ще бъде нужно при записване да ми посочите телефон за връзка и номер на платежно нареждане.

Телефон за записване: 0883501900, 0988964600

Банкова сметка в Пощенска банка:BG29 BPBI 7945 1065 9976 01″Център за психично и социално израстване”ЕООД Основание за плащане-консултация.

 

Добринка Тотева-Горанова