Суперкачествата на спортиста-шампион

За да бъде един спортист шампион не е нужно да се задоволява с постигането само на конкретни резултати, а и да подържа стабилно и достатъчно високо ниво на подготовка.
Какви качества му помагат да постигне това?
1. Концентрация-при обикновения човек и спортист концентрацията е динамична.За това в спорта често се чува оправданието-„Загубих концентрация.” Спортистът,който си поставя висши цели,възпитава в себе си абсолютна концентрация.Първите крачки към това могат да бъдат водене на личен дневник,самоизолация,ограничаване на контактите. Една от целите на лагер-подготовките е и това.
2. Мотивация-шампионът цели задължително успех и в спорта,и в живота извън него.
3. Професионализъм-това е не просто професионално отношение към спорта,а умение на спортиста в продължение на много години да подържа професионален образ на живот,включващ имидж,поведение,режим,хранене,и т.н. Човек не се ражда професионалист,той се възпитава като такъв.
4. „Затваряне” или „замаскиране”-какво имам предвид? Спортист,който е известен и прочут сред хиляди хора е нужно,във връзка със защита на собствената си сигурност да отработи свой изкуствен външен образ.Това ще го предпази от нежелана конкуренция,затваряне пред конкурентните екипи от треньори,лекари,психолози.Скриване на информация за себе си,за наранявания,заболявания,начин на трениране,постигнати резултати и т.н.
5. Стабилност-шампионите имат стабилна спортна дейност,те няма да паднат под определено ниво.Стабилни са в поведението си,формират характер въз основа на висок самоконтрол. Постигането на това е възможно само чрез непрекъснато обучение и работа в продължение на години.На това са способни единици спортисти.Шампионите работят с пълен капацитет,дори когато не им предстои голямо състезание.Това умение да бъде постоянно мотивиран за ежедневна работа формира стабилност у спортиста.
Изключителният баскетболист Дражен Петрович,след победа на отбора му в Купата на Европа,бил попитан от журналист „Какво ще правиш утре?” Отговорът бил:”Това,което правя след всяка игра-8км. крос и 500 хвърляния по ринга.”
Това отличава шампиона от обикновения човек и спортист.