ТЕРАПЕВТИЧНИ СЛУЧАИ

 Ще ви запозная с малка част от моята терапевтична практика,с което ще мога да дам по-ясна предства,през какво сме преминали с част от моите клиенти.Всяка една сесия, с всеки един беше обогатяващо преживяване за мен,мисля и за тях.Описанието на случаите не претендира за задълбочено представяне,а по-скоро за даване на най-обща представа за ситуациите,в които са били клиентите ми.Имената са подменени по разбираеми причини.

Семейство Георги и Вяра(средна възраст)

Дойдоха при мен за семейна консултация по повод дълбок разрив в семейните отношения.Мъжът имаше стабилен бизнес,а жената от дълги години беше без работа.Финансово беше осигурена от съпруга си,но се чувстваше неудовлетворена от начина на живот,който водеше.Децата бяха порастнали достатъчно и излезли от дома.Работеха и не ангажираха майката и бащата. Жената се беше превърнала в домакиня,която се стараеше домът и семейството и да са безупречни,но не получаваше нужното и внимание от съпруга.Той от своя страна считаше,че осигурява финансово дома и дава достатъчно като внимание и обгриженост.Бяха пробвали да разрешат проблемите си,но нямаха нужния капацитет и опитност за това.
В течение на 10 сесии успяха да преоткрият отново себе си, своите чувства и отношения.Мъжът успя да разпредели времето си между служебните задължения и домашните ангажименти.Съпругата успя да си намери работа,макар и за 4 часа,което я накара да се чувства пълноценна и нужна за смейството и себе си.Успяха да продължат заедно и да преодолеят този труден период в техния съвместен живот.
Когато се касае за семейна консултация и терапия целите,които си поставяме са две:успешно продължаване напред заедно или безболезнена раздяла.В първият случай трябва да се открият всички възможни ресурси в семейството,за да остане то едно цяло.Ако това е невъзможно се тъсят начини за безболезнено преживяване на раздялата,и намиране на силни страни,с които всеки от двойката може да продължи самостоятелно пътя напред.
Винаги е възможно да се съхрани една връзка,само и единствено с желание и от двете страни,с взаимно разбиране,зачитане и уважение на чувствата на двамата партньори.

 Втори случай:

Ивана 23г
Ивана дойде и с голямо притеснение сподели проблема,който я тормозеше от дълго време.За първи път се консултираше с психолог От около 6-7 години се оплакваше от неконтролируеми позиви за дефекация,без реално да има някакво заболяване на стомашно-чревния тракт.Бяха направени всички възможни консултации с лекари,предприето лечение с медикаменти,но без резултат. Този проблем се появяваше винаги,когато се налагаше да излезе от дома,да отиде на обществено място,сред много хора.Страхуваше се,че ще “изпусне контрола” над ситуацията.Часове преди излизането тя правеше всичко възможно,за да е сигурна,че е изпразнено дебелото черво-вземаше нещо очистително,спираше храненето,ходеше 10-15 пъти до тоалет,без да е реално нужно.Тази подготовка за излизане траеше 2-3 часа.Всичко това се отразяваше на самочувствието,социалните контакти и нормалните човешки дейности на моята клиентка.Това беше съпроводено с напрежение,сърцебиене,изпотяване,обща несигурност за справяне със ситуацията.Всички тези оплаквания я бяха накарали да “признае за неудобния’ проблем пред мен и да поиска помощ.
Терапевтичния план,който изградихме заедно включваше хипнотерапия,позитивно претълкуване на ситуацията,включен беше и когнитивно-поведенчески подход.В рамките на общо около 25 сесии се постигна много добър резултат.Страхът и напрежението от излизането извън дома бяха успешно преодоляни.Неконтролируемите позиви за дефекация се овладяха.Ивана повиши значително самочувствието си.Пренареди значителна част от приоритетите си,така че да бъде себеуважаваща и обичаща се жена.С високо ниво на самоосъзнатост се разделихме с Ивана.И до сега се чуваме с нея по празници и сме безкрайно щастливи,че проблемът и е вече далеч назад.За мен бе привилегия да работя с толкова начетен и борбен човек!
Винаги в терапията по-голям процент от работата се върши от клиента и той трябва да бъде готов за това.Психологът е “патерицата”,която може да” подпре”,но основният запознат с проблема и решващ го е клиента.Така че,нека всеки,който прибегне до услугите на психолг е готов за работа.Няма да е лесно,но ще си струва!