Тренинг – обучение по психология за тенисисти

dobi2

Във връзка с организирането на семинар-обучение за подобряване психическата подготовка на тенисисти в гр.София,Ви информираме,че такъв ще бъде проведен на 25.10.2014г(или 26.10)от 9,00 до 13,30 часа.Цената за участие е 150 лв (5 учебни часа).
В предвид това,че някои от децата са на специален режим на хранене
се ангажираме с осигуряването само на вода,сокове и плодове.
Удачно е групата да бъде около 10-12 спортиста.Идеята е, веднъж месечно да се провеждат семинари с надграждане и усъвършенстване на психическата устойчивост на спортистите.Ще бъдат поставяни практически задачи за изпълнение по време на тренировки.При следваща среща ще бъдат обсъждани резултатите от практиката,евентуално възникнали проблеми и ще се премине към следващият модул от курса по психическа подготовка.
Ще бъдат изготвени лични досиета на всеки състезател,както и самите те ще започнат да водят личен дневник на спортиста.
Родителите ще бъдат подробно информирани за извършената работа и
напътствани за това, как могат да бъдат в помощ за оформяне на
психиката на тяхното дете.
На 2-3.10.2014г в к.к-с Албена беше проведен тренировъчен лагер,
в който взеха участие някои от тенесистите,включени в националният
отбор на БФТ.С тях бяха проведени тестове и практически занимания,
които показаха,че голяма част от спортистите имат проблем с
психическата подготовка за състезания и участие в турнири.
Известно е,че индивидуалната работа с всеки дава много по-добри
резултати,но в предвид натоварената програма на спортистите,
предлагаме този вид провеждане на мероприятия за психическа подготовка.
Изхождайки от това,че тенисистите лично ще се запознаят с психолога,
работещ с тях и ще се изгради личен контакт и доверие,в последствие
може да се премине към индивидуална работа по Skype.
От личен опит съм се убедила,че този вариант дава много добри резултати
при отработване на индивидуални проблеми.
При възникване на въпроси от всякакво естество,
желаещите могат да се обръщат към нас на e-mail [email protected] ,
или на тел 0883501900,0988964600
P.S.
Същите тренинг-семинари ще бъдат организирани и в други градове.
Подробна информация ще получавате своевременно на тази страница.

Програмата за всички тренинг-семинари до края на 2014г е публикувана на страница “СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ”.

Добринка Тотева- Горанова