Психотерапия

247326_433699500022982_963884314_nКакво всъщност е това и кой има нужда?

Психотерапията е различен по продължителност процес, по време на който се показват и отработват пътищата за справяне с емоционалните или психически разтройства. Същевременно могат да се научат причините, довели до състоянието на обърканост или страдание; да се осъзнаят чувствата и емоциите;да се поставят нови цели за по-успешно справяне със ситуациите в бъдеще. Психотерапията е инструмент за самопознание-изследване на собствената душевност.

Целият този процес протича чрез пълноценно взаимодействие между терапевт и клиент/пациент, като се държи на пълното доверие и конфиденциалност.

Основната цел на психотерапията най-общо казано е постигане промяна на функционирането на индивида/осмисляне на нещата и поведение/. Нуждата от промяна се диктува от изменени външни условия, към които клиентът трябва да се адаптира, или от затруднения при преминаването през различни фази на жизнения цикъл. Психотерапията се ангажира с подобряване адаптивността, разширяване способностите на личността за развитие.

 Фази на психотерапевтично въздействие

Условно магат да се различат 4 фази, през, които преминава психотерапевтичния процес, независимо от метода, който се прилага.

1.      Целеобразуване– При първото посещени клиентът представя проблема си, формулира го, в следствие на което се поставя целта на психотерапията. Процесът на целеобразуване може да отнеме различно време, в зависимост от личностните характеристики на клиента. Сам по себе си този процес може да бъде мощен носител на промяна в поведението и себепознанието.

2.      Криза Някои школи се стремят към създаване и преживяване на ситуация на криза в хода на психотерапията, с цел постигане на ново по-ефективно ниво на функциониране на индивида. На други школи не това е основната цел, но въпреки всичко не би могла да се избегне ситуацията на преодоляване на трудности; усилието, което се налага да бъде приложено при променящите се модели на поведение.

3.    Промяна Най- общо това е постигане на нов опит в хода на терапевтичната сесия. Трайността на придобитите модели не е гарантирана, а зависи от успешното преминаване през последната фаза на терапията.

4.      Интегриране Отнася се до интегриране на придобития опит с външната реалност. Фазите на психотерапевтичния процес са валидни както за отделната психотерапевтична сесия, така и за цялостния период на терапия.

В своята практика използвам методите на Позитивна психотерапия,Краткосрочна терапия,Когнитивно-поведенческа терапия,Някои прийоми на НЛП,хипноза и хипнотерапия.Транскраниалната електростимулация е един от основните методи на работа,когато се касае за депресивни синдроми,безсъние,повишаване на самочувствието,тревожност и др. състояния.За повече информация,моля прочетете в раздел ТЕС терапия.

Консултирането на спортисти е една съществена част от моята работа.Много успешно работим със състезатели от тенис на корт,художествена гимнастика,бойни спортове,футбол,плуване.ТЕС терапията мнго добре повлиява техните спортни резултати.

В голям процент от случаите прилагам хипноза с много добър резултат.Можете да чуете някои от общодостъпните ми хипнотични записи.При терапевтиране с хипноза на ПА,ОКР,тревожност,резултатите са видими в кратки срокове.

На една от страниците може да се запознаете с някои от терапевтичните случаи.

Ако това изложение Ви е заинтригувало по един или друг начин , означава че сте попаднали на подходящото място и можете да се свържете с мен.