Семинар психологическа подготовка за изпити

dJShopULCDJYLcPKVNUe

 

 

 

 

 

 

 

Наближават изпити,матури и всеки иска да покаже най-добри резултати от положения си труд .Не винаги това се получава,а шансът е само един.Напрежението,стреса,отговорността,очакванията и ограниченото време оказват негативно влияние по време на изпит. В ЦПСИ Варна е изработена уникална и единствена за България програма,по която могат да се подготвят индивидуално или групово,всички,които срещат трудности да покажат максимума от своята подготовка.
Целта на семинара е учениците да се обучат сами да познават своето емоционално състояние и да разполагат с набор от ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ за контрол на напрежението,стреса,повишаване на концентрацията и мотивацията за работа.
След приключване на обучението ще постигнете високо ниво на самоорганизация,висока и устойчива работоспособност,емоционална саморегулация,стресоустойчивост и концентрация.
Благодарение на този тренинг подготовката ще бъде по-ефективна,ще можете да покажете максимален резултат ,ще сте достатъчно мотивирани и организирани..
Обучението ще е с изключителна практическа насоченост,имайки предвит ангажираността на учениците!
За записвания тел. 0883501900