Тестове

555075_616143835111880_755099918_nРешителен човек ли сте?

Това е важен въпрос.Нерешителността на хората води до доста сериозни проблеми.И така-решителен ли сте?
Отговорете на въпросите от теста и ,надявам се ще опознаете себе си още по-добре.От предложените варианти на отговори- А,Б,В,Г,Д,Е –изберете един…
1.Какво според вас преди всичко движи човека в неговия живот?
А-любопитството, Б-желанието, В-необходимостта
2.Как мислите,защо хората сменят работата си?
Г-поради уволнение, Д-за по-голяма заплата, Е-новата работа повече им допада
3.Когато имате неприятности:
А-отлагате решаването им до последно, Б-изпитвате нужда да анализирате доколко вие сам сте виновен за тях, В-не искате дори да си помисляте за това, което се е случило
4.Не сте успели навреме да свършите някаква работа и :
Е-заявявате за своя неуспех още преди това да е станало известно,
Г-с безпокойство чакате момента, в който ще ви попитат за резултатите
Д-подготвяте аргументирано обяснение
5.Когато постигнете някаква поставена цел,посрещате новината за това:
В-с чувство на облекчение, Б-с бурни положителни емоции,А-различно,в зависимост от целта,но не така бурно
6.Какво бихте препоръчали на много стеснителен човек?
Г-да избягва ситуации, в които трябва да се рискува,Е –да преодолее стеснителността,обръщайки се за помощ към психолог,Д-да се запознае с хора от друг тип,които не страдат от прекалена срамежливост
7.Как ще постъпите в конфликтна ситуация?
Б-ще поговоря с този,с когото съм влязъл в конфликт,А-ще напиша писмо ,В-ще се опитам да разреша конфликта чрез посредник
8.Какъв страх възниква у вас , когато грешите?
Д-страх от това,че грешката може да измени оня ред,с който вие сте свикнали,Г-страх от наказание,Е-страх от това да не загубите престижа си
9.Когато разговаряте с някого,то:
А- от време на време отмествате поглед,Б-гледате събеседника право в очите,Г-отмествате поглед,дори когато се обръщат към вас
10.Когато водите важен разговор,то:
Е-тонът на разговора обикновено остава спокоен,Д-от време на време вмъквате нищо не означаващи думи,Г-вие се повтаряте,вълнувате се ,гласът ви започва да ви подвежда

А сега да видим резултатите
Ако почти всички ваши отговори се състоят от вариантите А и Д,то вие не сте особено решителен човек,но не можете да бъдете наречен и нерешителен.Действате не винаги достатъчно активно и бързо,но това е само защото смятате,че работата не си струва усилията.Харесват ви смелите хора.Но често оправдавате и нерешителните,смятайки,че те действат така не от страх,а от предпазливост.Когато четете книги,гледате филми за смели,отчаяни хора,често ви се иска да бъдете на тяхно място.
Ако сте избрали основно варианти Б,Е,то вие безусловно сте решителен човек.Твърде често пренебрегвате неща,които според вас са дребни и незначителни.Въпреки това,вас ви ценят като самостоятелна и интересна личност.Ако притежавате и чувство на отговорност,често ще ви възлагат и сложни задачи,но в този случай,във вашата група,трябва да има и хора от друг тип,които биха уравновесявали твърде високата ви активност.Не трябва ли все пак по-добре да обмисляте решенията,които вземате?
Ако всички ваши отговори се отнасят към В и Г,то вие се боите не само да вземате решения,но даже и да ги обмисляте,страхувайки се от предстоящите събития.Психологическото ви състояние не може да бъде определено като стабилно и благополучно. Очаквате по-скоро критики на вашите действия,отколкото похвали.
Имате ли други варианти на отговорите? Ако нямате,то значи имате проблеми не само със себе си,но и с околните.

 

Живеете ли в съгласие със себе си?

На въпросите от теста трябва да отговорите с „Да“,“Не“,“Не зная“
1.Аз съм напълно доволен от себе си.
2.Понякога ме безпокоят противоречиви мисли и чувства,отнасящи се за хора или събития.
3.Мога точно да определя в моя живот периода,когато станах самостоятелен и независим човек.
4.обичам да си представям различни ситуации,в които се държа съвсем по друг начин в сравнение с реалния живот.
5.Освен някои дребни пропуски не виждам за какво мога да се обвинявам.
6.Често имам чувството,че и сам не зная какво искам.
7.Толкова добре познавам тялото(организма)си,че разбирам кога дребните неразположения са предизвикани от мои вътрешни конфликти или душевно безредие.
8.Много съм огорчен от това,че никога няма да постигна идеалното състояние на собствената си личност.
9.Вместо да се гневя и избухвам аз умея да водя мислен(вътрешен) диалог и да разговарям със себе си дори и тогава,когато проблемът предизвиква противоречиви мнения или чувства.
10.По някога реагирам на определени ситуации не така, както искам.
11.Има неща,в които дълбоко вярвам,и такива ценности,в името на които бих направил повече,отколкото сега мога да определя.
12.Винаги бързам,не ми стига времето или се захващам да изпълнявам задачи,които превишават възможностите на един човек.
13.Умея сам да се поощрявам в трудни ситуации,а когато имам възможност(време,място и т.н.), си позволявам да страдам.
14.Смятам,че светът днес толкова е променен,че категориите добро и зло са нещо относително.
15.Често,слушайки критични оценки на другите за себе си, аз се съгласявам с тях,макар че в действителност не мисля така.
Изчисляване на резултатите:
Всеки отговор “да“ на въпроси 1,3,5,7,9,11,13, а също и отговор „не“ на въпроси 2,4,6,8,10,12,14,15 получава по 10 точки. За всяко ‚не зная“ получавате по 5 точки. Сметнете всички точки.
Резултати:
100-150 точки. Вашите отговори показват не само,че живеете в съгласие със себе си,но и това,че познавате и може да се доверите на себе си.Вие притежавате ценното умение да решавате трудни проблеми както от личен характер,така във взаимоотношенията с хората.Умеете да бъдете източник на сила и поддръжка за себе си дори и тогава,когато другите наричат силата ви слабост.
50-99 точки. Очевидно вие не живеете в пълно съгласие със себе си.У вас има много съмнения и недоволство от себе си.Отговорите ви показват съществуването на някакви прегради за пълното приемане на собствената личност.Ако опитате по-точно да определите възможностите си и едновременно с това да проявите повече търпимост по отношение на себе си(вие сте човек мислещ,но и грешащ),то тогава животът ще ви носи повече удовлетворение.
До 49точки. А вие знаете ли защо толкова много не се обичате?Вашите отговори свидетелстват за това,че вие почти изцяло не се приемате,както и на липса на съгласие със себе си.За целта изучете онези многобройни предразсъдъци и стереотипи,които имате,когато мислите за себе си.И освен това не се измъчвайте с упражнения на въображението.Започнете да правите това,което най-силно желаете,дори ако то е съпроводено с някакъв риск.

 

За какво говорят вашите инициали?

Съществуват не малко теории за влиянието на името на човека върху неговия характер.Някои специалисти твърдят,че не малко може да се научи за нас и от инициалите ни.Ако може да се вярва на изследователите,то буквите означават:
А-сила и власт
Б-способност да се изпитват дълбоки чувства
В-непостоянство,липса на системност
Г-тайнственост
Д-общителност,умение да привличате хората
Е-способност да се мобилизирате,жизнеустойчивост
Ж-неувереност
З-склонност към съмнение,неудовлетвореност,материални трудности
И-впечатлителност,напрежение
К-големи изисквания и нервност при тяхното постигане
Л-мелодичност,логика,голяма изобретателност
М-трудолюбие и педантичност
Н-голяма енергия и творчески амбиции
О-голяма емоционалност,тайнствени вълнения
П-скромност,дистанция в отношенията с хората,самотност
Р-постоянно напрежение,висока емоционалност
С-чести депресии,нервност,подтиснатост
Т-безкрайни търсения на идеала
У-интуиция,склонност към чести душевни разстройства и уплахи
Ф-нежност,умения да се приспособявате
Х-непостоянство на чувствата,сексуални проблеми
Ц-склонност към външни прояви на вътрешни напрежения
Ч-вярност
Ш-ревност,безкомпромисност
Щ-развити интелектуални способности,отмъстителност
Ю-големи амбиции,липса на системност
Я-интелигентност,творчески способности
Вземайки първите букви на вашето име,презиме и фамилия,лесно ще разберете какъв е вашият характер.

 

Какво ви пречи да откажете цигарите?

Този тест е съставен от американският професор Хорн.В много страни лекарите от клиниките за борба с тютюнопушенето го използват да изяснят причините ,пораждащи този вреден навик.Защото само откриването на тези причини може да осигури избора на подходящ вид лечение,който да помогне за отказване на цигарите.
Отговорете на въпросите от теста с :“ЧЕСТО“,“ПОНЯКОГА“,“ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ“,“РЯДКО“ или“НИКОГА“. Дори и след това да не откажете цигарите,то може би ще разберете защо все пак пушите.
Защо пушите?
А. За да поддържам форма
Б. Доставя ми удоволствие да държа цигара в ръката си
В. Изпитвам удоволствие от това,че цигарата ми помага да се отпусна,да се почувствам по-свободно
Г. Запалвам,ако съм разстроен от нещо
Д. Не съм на себе си,когато нямам цигари под ръка
Е. Пуша автоматично,без да се замислям за причините
Ж. Пуша,за да се съсредоточа
З. Самият процес на палене на цигара ми доставя удоволствие
И. Просто ми е приятен ароматът на тютюн
К. Запалвам,когато се вълнувам
Л. Когато не пуша,сякаш нещо ми липсва
М. Имам усещането,че пуша една и съща цигара:докато старата догаря в пепелника,без да забележа,запалвам нова.
Н. Когато пуша ми се струва,че се ободрявам
О. Доставя ми удоволствие да гледам дима на цигарата
П. Най-често пуша,когато съм спокоен и ми е хубаво
Р. Пуша,когато ми е скучно и не искам да мисля за нищо
С. Ако известно време не пуша,започвам да изпитвам неудържимо желание да направя това
Т. Понякога се случа да се усетя едва,когато цигарата е запалена и е вече в устата ми-запалил съм я автоматично,несъзнателно.

А сега пребройте точките.За отговор „Често“ получавате- 5 точки, за отговор „Понякога“ получавате- 4 точки, за отговор „От време на време“ – 4 точки, „Рядко“-2 точки, „Никога“-1 точка.
Как да преброим точките?
Точките се събират.Сумата от отговори на въпросите А,Ж и Н например говори за това,че вие пушите,за да се ободрявате.Групата от отговори на въпросите Б,З и О показва,че вие получавате удоволствие от самия процес на запалване,пушене и т.н.
Първа група мотиви
1.А+Ж+Н-мотив на стимулиране
2.Б+З+О-мотив за удоволствие от самия процес на пушене
3.В+И+П-разтоварване,удоволствие

Втора група мотиви
1.Г+К+Р-сваляне на напрежението,ободряване
2.Д+Л+С-неконтролируемо желание да се пуши,психологическа зависимост
3.Е+М+Т-навик
Резултатите могат да варират от 3 до 15 точки.Резултат от 11 и повече точки говори за висока степен на зависимост. 7 и по-малко за не толкова висока.
А сега да видим какво се получава:
Вариант 1: Набрали сте голяма сума от точки от първа група. Това означава,че зависимостта ви от цигарите има по-скоро психологически,отколкото физиологически характер.По принцип държейки,прехвърляйки в ръце нещо по-безопасно(молив,писалка,четка) лесно бихте могли да оставите цигарите.Вероятността лесно да се справите с това е твърде голяма.
Вариант 2: Работата става по-сериозна,ако сте получили повече точки във втора група.Ако наистина искате да откажете цигарите,то важно за вас е да помислите над това с какво в действителност ви помага пушенето и да се опитате да замените този навик с нещо друго.Достатъчни за тази цел могат да се окажат малко по-големи усилия на волята,но не бива да се отказвате от другите средства.Надяваме се този тест да ви помогне да разберете защо пушите и да определите ситуацията,когато според вас цигарата ви е необходима.Ако сте решили да отказвате пушенето и възникнат подобни ситуации,вие трябва да сте готово да се справите с този навик,да преодолеете себе си.Трябва да бъдете подготвени за чувството,че цигарите ви липсват,защото особено в началото никак няма да ви е леко.Сега има много начини да се откажат цигарите,но трябва да се знае,че успехът зависи преди всичко от волята на този,който е решил да ги откаже.