ТЕС – терапия

10429263_863827907010137_7274076584951188371_nТЕС – терапия – това е вид транскраниална електростимулация (ТЕС), по друг начин казано неинвазивен и немедикаментозен метод на лечение, осъществяващ се чрез слаб ток със специални характеристики посредством електроди, поставяни чрез мокри възглавнички върху кожата на главата.

Така се постига лечебно въздействие, което селективно активира защитните механизми на мозъка и предизвиква усилено отделяне на ендорфини и серотонин. Именно поради увеличението концентрацията на тези вещества в мозъка и в кръвта произтичат лечебните ефекти на ТЕС-терапията.

Показания

ТEС-терапията е високоефективен немедикаментозен метод на лечение и позволява от 2 до 5 пъти да се съкрати количеството на използваните медикаменти, включително и аналгетици, инфузионни разтвори, антибиотици, имуномодулатори, антидепресанти, някои хормонални средства и в повечето случаи (особено при леките форми на заболяванията) напълно да ги замести. По-долу е приведен списък с някои показания за приложението на ТЕС-терапията:

 

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКОВИ СИНДРОМИ

Обезболиващиия ефект на ТЕС-терапията е съпоставим или превишава ефекта  от аналгетиците, но няма вредни странични ефекти.

Нормализация на ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЯ СТАТУС

ТЕС-терапията осъществява:

1. Лечение на неврологични, психически разстройства с депресии и неврози.

2. Лечение на реактивна тревожност, синдрома на “хронична умора”, синдрома  “безспокойни крака”.

3. Отстранява стрес с различна степен на интензивност в различни условия:

а) военно-професионална адаптация;

б) пострадали в масови катастрофи, техните родственици и спасители, “синдром на загубата”;

в) посттравматичен стрес.

4. Повишаване работоспособността на здрави хора

5.Лечение на синдрома “дефицит на вниманието” и хиперактивност

ТЕС-терапията при лечение на алкохолизъм, опийна наркомания и токсикомания осъществява:

1. Лечение на абстинентния синдром.

2. Отстранява постабстинентните афективни нарушения.

3. Отстранява патологичното влечение.

4. Подобрява дезинтоксикационната функция на черния дроб.

ТЕС-терапията в спортната медицина осъществява:

1. Повишение ефективността на тренировъчния процес поради:

а) подобрение поносимостта на пикови натоварвания;

б) подем на работоспособността при тренировки;

в) ускорение възстановяването след екстремални натоварвания.

2. Возможност за подобрение на спортните резултати.

3. Сваляне на стреса и отстраняване на депресии, предизвикани от спортни ситуации.

4. Подобрение и ускорение на адаптацията към часови пояси и аклиматизация.

5. Ускорение на оздравяването след спортни травми.