Хипнотични сеанси

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО РАВНОВЕСИЕ 

ОБЩА РЕЛАКСАЦИЯ И КОНТРОЛ НА СТРЕСА

КОНТРОЛИРАНЕ НА БЕЗСЪНИЕТО