Мислена тренировка на спортиста

Мислената тренировка представлява визуални повторения на определени движения и действия, които спортистът е извършил в миналото или ще трябва да отработи за напред. Принципно се разделя на „умствена тренировка”(мислено отиграване на определени тактически действия или „идеално” изпълнение на някои елементи), и „идеомоторна тренировка”(образно представяне на определени движения,влизащи в структурата на конкретни действия). Много от известните спортисти успешно използват този вид тренинг за постигане на по-добри резултати. Но какво всъщност представлява една мислена тренировка? При нея атлета успява като на вътрешен екран да проследи детайлите на своите действия или цялото движение като на филмова лента.При различните хора използването на двата метода е с различна продуктивност,всеки индивидуално преценява кой е по-резултатен за него самия.Опита да се използва човешката възможност да се извикват в съзнанието различни асоциации и представи,за постигане на по-голяма ефективност не е нещо ново. Визуалните и кинестатичните повторения на реалните движения на спортиста,особено широко се прилагат в подготовката на гимнастици,плувци,лекоатлети и др. За тях е особено важно да умеят да осъзнават и да си представят себе си и точното положение на тялото в пространството във всеки един момент.Има някои фактори,влияещи на успешната мислена тренировка и нейната практическа реализация.Първо тя може да се осъществява в състояние на активна дейност;в състояние на покой между отделните елементи по време на тренировка или в състояние на покой след тренировка,преди сън.Второ-мислените движения трябва да се възпроизвеждат в точно съответствие с реалните действия. Много спортисти често се опитват веднага след неуспешната изява да си припомнят своите тактически действия. Установено е,че тогава не могат да се визуализират всички движения в цялата им пълнота, а само последната част от тях. Възбудата от неуспешното представяне и опита да се повтори умствено ситуацията водят до поглед в края на изпълнението, а грешката е в самото начало. В случая по-голяма полза ще донесе цялостното възстановяване на ситуацията,положението на тялото,предшестващи дадена грешка, но не в състояние на възбуда,а в покой.Друга причина да не се използва ефективно този метод е фокусирането на вниманието не към тези обекти и действия,към които трябва.Това е свързано с неправилно формираната в съзнанието на спортиста селективна информация.Например,ако основните спортно-технически навици са достигнали висока степен на съвършенство,мислената тренировка може да се използва за усвояване на по-сложни тактически варианти, за намиране на индивидуални възможности за релаксация и др. Мисловната тренировка трябва да научи спортиста какво да прави в различни ситуации, на кои елементи да фокусира вниманието си, да анализира отделните елементи на движение. След многократното им повторение те ще преминат автоматично в моторната памет. Ако този вид мислени упражнения се изпълняват неправилно, съществува голяма вероятност да попречат на успешното представяне.